The Spoiled Boy With the Terribly Dry Throat: English-Ukrainian Edition

 • The Spoiled Boy With the Terribly Dry Throat

  Purchase this title now from:

  Buy from Amazon.com
  Buy from Amazon.com
  Buy from Amazon.co.uk
  Buy from Amazon.com.au
   
  Buy from Amazon.de

  Distributed by

  Розповсюджується
  Ingram Logo
 • By Idries Shah
  Illustrated by Silvara Kossem
  Ages: 6-10
  40 pages

  ISBN: 978-1-953292-68-1 (Paperback)
   

  When a little boy wakes up with a dry throat, those around him run about trying to work out what caused the condition. One by one, servants, doctors, and medical students try remedies that only complicate the situation and make the condition worse, ignoring what young readers will see as the obvious solution. Among other things, this story illustrates in a very humorous way just how foolish people can be when they fail to consider a situation before springing into action.

  Зіпсований хлопчик із жахливо сухим горлом  – англо-українське видання

  Автор: Ідріс Шах
  Проiлюстровано Сiльварою Коссем
  Книги для дітей, віком від 6 до 10

  ISBN: 978-1-953292-68-1 (видання в м’якій обкладинці) $11.90
  40 сторінки

  Коли маленький хлопчик прокидається з сухим горлом, всі оточуючі бігають навкруги, намагаючись з’ясувати, що спричинило цей стан. Один за одним, слуги, лікарі та студенти-медики пропонують ліки, які лише ускладнюють ситуацію і роблять стан хлопчика гіршим, ігноруючи те, що читачі побачать як очевидне рішення. Ця історія дуже жартівливо ілюструє, наскільки безглуздими можуть бути люди, коли не зважають на ситуацію, перш ніж почати діяти.