The Bird’s Relative: English-Ukrainian Edition

 • The Bird’s Relative

  Purchase this title now from:

  Buy from Amazon.com
  Buy from Amazon.com
  Buy from Amazon.co.uk
  Buy from Amazon.com.au
   
  Buy from Amazon.de

  Distributed by

  Розповсюджується
  Ingram Logo
 • By Idries Shah
  Illustrated by Tanja Stevanovic
  Ages: 6-10

  40 pages

  ISBN: 978-1-953292-69-8 (Paperback)
   

  A wealthy merchant’s prize possession is a beautiful bird. Believing that he loves the exotic creature too much to set it free, the merchant discovers that animals are sometimes better at learning by example than humans. One thing children can learn from this story is that it is good to observe others in order to learn and that sometimes the actions of others are not all that they first seem to be.

  Родич птаха – англо-українське видання

  Автор: Ідріс Шах
  Ілюструвала: Таня Стеванович
  Книги для дітей, віком від 6 до 10

  ISBN: 978–1–953292-69-8 (видання в м’якій обкладинці) $11.90
  40 сторінки

  Заможний купець стає володарем цінного красивого птаха. Вважаючи, що він занадто любить екзотичне створіння, щоб просто відпустити його на свободу, купець дізнається, що тварини іноді можуть краще ніж люди навчатися на прикладі. Діти дізнаються, що спостерігати за іншими, для того щоб вчитися є добре, і що інколи дії інших – це не те, чим вони спочатку здаються.